Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

«Гігієна та екологія»:

 • 2 курс, спеціальність «Стоматологія», «Медицина»

 • 3 курс, спеціальність «Медицина»

 • 6 курс, спеціальність: «Лікувальна справа», «Педіатрія» (спеціаліст)

 • 1 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр)

"Охорона праці в медичній галузі":

 • 5 курс, спеціальність "Стоматологія" (спеціаліст)

 • 4 курс спеціальність "Фармація" (магістр)

 • 3 курс, спеціальність "Стоматологія" (магістр)

 • 3 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр)

 • 2 курс спеціальність "Медицина" (магістр)

"Охорона праці в фармацевтичній галузі":

 • 5 курс, спеціальність "Фармація"

"Основи охорони праці та охорона праці в фармації":

 • 5 курс, спеціальнасть "Клінічна фармація"

"Гігієна в фармації та екологія":

 • 2 курс спеціальність "Фармація" (магістр).

"Військова гігієна":

 • 3 курс, спеціальність «Медицина»

 • 4 курс спеціальність «Медицина»

"Гігієна в надзвичайних ситуаціях":

 • 3 курс, спеціальність «Медицина»

 • 4 курс спеціальність «Медицина»