Кафедра гігієни, екології та охорони праці

 Department of Hygiene, Ecology and Occupational Safety

Département d'hygiène, d'écologie et de sécurité au travail

Інф. лист СНТ 2023

Кафедра

Department

Département


Студентам

Students

Pour les étudiants francophones

Відпрацювання

Rework

Аспірантам

Слухачам ФПО

Наукова діяльність

Програми навчальних дисциплін

ОСКІ

ISO 9001:2015


Трудові колективи НДС

Контакти 

Contacts 

Contacts


Даний інтернет-ресурс є єдиним офіційно зареєстрованим на ім'я Дніпропетровської медичної академії інтернет-сайтом.Офіційною адресою сайту є: www.dma.edu.ua. Будь-які інші інтернет-ресурси, що мають схожі доменні адреси, не мають відношення до Дніпропетровської медичної академії.