Кафедра гігієни, екології та охорони праці

 Department of Hygiene, Ecology and Occupational Safety

Département d'hygiène, d'écologie et de sécurité au travail

Кафедра

Department

Département


Студентам

Students

Pour les étudiants francophones

Відпрацювання

Rework

КРОК

Аспірантам

Наукова діяльність

Програми навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни

ОСКІ

ISO 9001:2015


Слухачам ФПО

Трудові колективи НДС

Скриня довіри

Контакти 

Contacts 

Contacts


Даний інтернет-ресурс є єдиним офіційно зареєстрованим на ім'я Дніпропетровської медичної академії інтернет-сайтом.Офіційною адресою сайту є: www.dma.edu.ua. Будь-які інші інтернет-ресурси, що мають схожі доменні адреси, не мають відношення до Дніпропетровської медичної академії.